הצהרת נגישות
במידה ומצאתם אפשרויות לשיפור ההנגשה, נשמח להיות אתכם בקשר:
רכז הנגשה: שחר עזר
טלפון: 054-4750316
מייל: smartseosales@gmail.com


פעילות הנגשה
לטובת הנגשת האתר, בוצעו הפעולות הבאות:
שימוש בפונט נגיש
הקפדה על גודל גופן קריא
הקפדה על ניגודיות בין תוכן – רקע – קישורים
שימוש בטקסטים אלטרנטיבים לתמונות
כותרות עמוד ברורות
בניית תוכן בסטנדרט היררכי תקין (תגיות HTML)
סימון קישורים בצבע שונה

מגבלות הנגשה באתר
ישנם מספר מגבלות בהנגשת האתר:
מגבלות הנגשה שתלויות בפלטפורמת האתר
האתר מכיל תוכן רב וחלקו מכיל סרטוני הדרכה. לצערנו, סרטוני ההדרכה ללא כתוביות.
יכול להיות שלחלק מהתמונות חסר טקסט אלטרנטיבי. כאשר תוכן כזה מתגלה, אנחנו מתקנים אותו.